Reparasjon av den terapeutiske alliansen: Konfrontasjonsbrudd

Reparasjon av den terapeutiske alliansen: Konfrontasjonsbrudd Alliansebrudd kan være overraskende og ubehagelig for terapeuten. Men det er også en terapeutisk mulighet til reparasjon som har mye å si for pasientens bedring. Her skal du trene på å ikke unnvike eller gå rett i forsvar når et alliansebrudd oppstår. Vi skal heller sette i gang en…

Flerkulturell tilnærming: Å bruke kulturelle muligheter

Flerkulturell tilnærming: Å bruke kulturelle muligheter Når et menneskes erfaringsbakgrunn og kultur blir sett og bekreftet fremmer dette kontakt, allianse og bedrer etter alle solemerker forutsetningene for virksom hjelp.  Dessverre opplever minoritetsbefolkning mye av det motsatte – noe som forringer deres utbytte av helsehjelp betraktelig. I denne øvelsen skal du lete etter kulturelle markører og…

Flerkulturell tilnærming: Å utforske kompetanser og identiteter

Flerkulturell tilnærming: Å utforske kompetanser og identiteter Når et menneskes kompetanse og identitet blir sett og bekreftet fremmer dette kontakt, allianse og bedrer etter alle solemerker forutsetningene for virksom hjelp.  Dessverre opplever minoritetsbefolkning mye av det motsatte – noe som forringer deres utbytte av helsehjelp betraktelig. I denne øvelsen skal du lete etter kompetanse og…

Reparasjon av den terapeutiske alliansen: Tilbaketrekningsbrudd

Reparasjon av den terapeutiske alliansen: Tilbaketrekningsbrudd Denne øvelsen er avansert og er lettere å ta tak i om man leser det tilhørende kapittelet i boken «Målbevisst ferdighetstrening: Øv på relasjonelle ferdigheter i terapi». Oppgaven din er å legge merke til unngåelsen som er i aksjon her, validere unngåelsen, og invitere pasienten til å i stedet…

Å reflektere pasientens vitalitet og ressurser

Å reflektere pasientens vitalitet og ressurser Her kan du trene på å se og reflektere styrker pasienten tydelig eller implisitt gir uttrykk for. Gjør slik: Se videoklippet. Når pasienten er ferdig å snakke: Sett videoen på pause slik at du ser bildet av pasienten. Improviser din respons til den kliniske utfordringen basert på ferdighetskriteriene a…

Målsetting i terapi: Myndiggjøring til å sette mål

Målsetting i terapi: Myndiggjøring til å sette mål Pasienten er en viktig alliert som spiller en sentral rolle i behandlingen, i og mellom timene. Som pasient kan dette være lett å glemme. I denne øvelsen kan du trene på å dyrke pasientens forståelse av dette. Gjør slik: Se videoklippet. Når pasienten er ferdig å snakke:…