Målsetting i terapi: Å orientere pasienten mot målsetting

Målsetting i terapi: Å orientere pasienten mot målsetting Denne øvelsen handler om å starte det innledende arbeidet med å få en felles forståelse av målet for terapien. Noen ganger må terapeuten aktivt orientere samtalen mot dette – det kan du øve på her. Gjør slik: Se videoklippet. Når pasienten er ferdig å snakke: Sett videoen…