NORSK INSTITUTT FOR DELIBERATE PRACTICE

TERAPEAUTER MÅ ØVE. VI VISER DEG HVORDAN!

Kurs og workshop

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting.

Se kurs og workshops →

Norsk Institutt for Deliberate Practice

Veiledning

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting.

Gruppeveiledning →

Individualveiledning →

Veilederutdanning

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting.

Veilederutdanning for veiledere →

Om Deliberate Practice

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting.

Deliberate Practice

Forskning og Artikler

Øvelser

Vår engasjerende undervisning setter dere inn i målbevisst ferdighetstrening gjennom teori og demonstrasjoner. Dere vil bli kjent med målbevisst ferdighetstrening, samt hvordan dere kan ta det i bruk for å trene på det som er relevante ferdigheter i deres setting.

Se øvelser →

Dette er Norsk Institutt for Deliberate Practice

Norsk Institutt for Deliberate Practice (NIDP) har som formål å bedre terapiufall og fremme terapeuters utvikling gjennom metode grunnlagt på empirisk velfunderte prinsipper for ferdighetstrening. Vi ønsker å bidra til en tilgjengeliggjøring av målbevisst ferdighetstrening, som gjør det mulig å integrere i en hektisk klinisk hverdag. NIDP arbeider for en klinisk kultur som fokuserer spesielt på terapeuten og dennes fortløpende ferdighetstrening gjennom hele karrieren. Vi står for en åpen, ærlig og respektfull nysgjerrighet for klientens opplevelse av det terapeutiske arbeidet gjennom innhenting av terapiutfallsdata fra time til time.

NIDP vektlegger utvikling og tilgjengeliggjøring av metode og læringsressurser som terapeuter og fakulteter kan ta i bruk, hvorav mange er «open source». Vi vektlegger ivaretakelse av terapeuten og utforming av trygge og utfordrende læringsmiljøer. Vi er del av et internasjonalt fellesskap (Sentio University, International Deliberate Practice Society) som søker å kvalitetssikre målbevisst ferdighetstrening og å gjøre metoden eksplisitt beskrevet – både for terapeuter og deres veiledere.

Favne og NIDP søker å være en tilgjengelig ressurs for terapeuter som ønsker å starte med eller opprettholde sin målbevisste ferdighetstrening.

Se nyheter fra

DP Bloggen